Nielegalny strajk! Co dalej?

Strajk terenowych pracowników socjalnych MOPS od wtorku (12 lipca) uznaje się za nielegalny. Jak należy to rozumieć?

Duży znak zapytania

Strajk ten trwa już długo (od 26 kwietnia), ale nie ulega wątpliwości, że mamy teraz sporą zmianę. Dość powiedzieć, że pojawiły się wezwania dotyczące powrotu do pracy. Jak się można domyślić, wezwania te na nic się zdały.

Niemniej jednak wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej czegoś bardzo poważnego. Warto też odnotować, że nie chodzi w tym momencie wyłącznie o podwyżki i nielegalny strajk. Jedno i drugie jest niezwykle istotne, ale trzeba też pamiętać o ludziach, którzy potrzebują pomocy. Krótko mówiąc, słyszy się, że strajk torpeduje sprawne wykonywanie obowiązków. Wypada również dodać, że możemy mówić o zatrudnieniu dodatkowych osób (także nie mieliśmy do czynienia z lekceważeniem sytuacji).

Nie ma też co ukrywać, że wspomniane wcześniej wezwania to pierwszy krok. Trudno stwierdzić, do czego dojdzie, ale można chyba powiedzieć, że strajkujący mają powody do niepokoju. Z drugiej strony chodzi o osoby potrzebne – tych ludzi chce się widzieć, ale w pracy.