Bogusław Modest Żórawski – co warto wiedzieć o tej postaci?

Bogusław Modest Żórawski urodził się 15 czerwca 1902 roku w Ozorkowie. W trakcie wojny był oficerem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej a także kapitanem marynarki wojennej i oficerem wywiadu morskiego.

Brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim. W 1944 roku wywieziony został na przymusowe roboty do Niemiec. Po uwolnieniu w 1945 roku przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii . Do Polski wrócił w 1969 roku, gdzie po 4 latach zginął w wypadku samochodowym. Żórawski, to jedna z 3 najbardziej znanych osobistości pochodzących z Ozorkowa.

Co warto wiedzieć o Żórawskim?

Jest autorem wielu artykułów o tematyce morskiej, które wydawane były w miesięczniku „Uprawa Morza” oraz wydanych w 1928 roku i wznowionych po wojnie publikacji ” Handel morski w praktyce” i „Składniki transportu morskiego”. Po wojnie jego wspomnienia zostały wydane w dziele zbiorowym pt . „Drogi cichociemnych”.

Występował pod pseudonimami : „Miron”, „Tajfun” , „Mistral”. Posługiwał się też nazwiskami: Bogusław Modestowicz lub Andrew Rogal. Poślubił Stanisławę ( z domu Bojko) . Nie mieli dzieci.

Kim byli cichociemni?

Pełna nazwa to Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej. Byli to żołnierze Polskich Sił Zbrojnych szkoleni na terenie Włoch i Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Przygotowani zostali w zakresie 30 specjalności do działań samodzielnych.

Po bardzo intensywnych szkoleniach wybranych zostało 579 żołnierzy , którzy złożyli przysięgę cichociemnych. Z tej grupy wyodrębniono 316 skoczków. Stanowili oni jednostkę rozproszoną, wszystkie informacje na ich temat były ściśle tajne. Nie mogli nosić mundurów, tym samym w przypadku aresztowania przez Niemców nie mieli statusu jeńców wojennych. Tradycje Cichociemnych obecnie kontynuuje Jednostka Wojskowa „Grom” im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Odznaczenia Bogusława Modesta Żórawskiego

Bogusław Modest Żórawski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz czterokrotnie orderem Krzyża Walecznych.