ZUS przegrał proces z Filharmonią Łódzką!

Jak zapewne część osób wie, Filharmonia Łódzka wytoczyła proces Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, znamy rezultat takiego działania – sąd przychylił się do stanowiska Filharmonii Łódzkiej!

Co się wydarzyło?

Niemniej jednak zacznijmy od początku, czyli od tego, z czego wynikł proces. Przechodząc od razu do sedna, ZUS zakwestionował zasadność podpisywania umów o dzieło (dotyczyło to artystów). Stanowisko ZUS-u było jasne – Filharmonia Łódzka powinna podpisywać umowy zlecenie. Dla niezorientowanych – od umowy zlecenie odprowadza się składki. Oczywiście pojawiła się także argumentacja zakładu – informacja, zgodnie z którą artyści usługują i stąd powinno podpisywać się umowy zlecenie (umowa o dzieło skierowana jest do twórców).

Można również powiedzieć, że wciąż nie dotarliśmy do tego, co najważniejsze – możliwych zaległych składek. Podczas kontroli zakwestionowano ponad 140 umów. Zapłata składek za pierwsze półrocze 2017 roku mogła oznaczać poważne problemy finansowe. Można też pokusić się o stwierdzenie, zgodnie z którym decyzja Sądu Okręgowego w Łodzi uratowała Filharmonię Łódzką.