Koniec aukcji dotyczącej remontu ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich – co wiadomo?

Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich ma zostać wyremontowana. Plan zakłada remont od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej (chodzi o 200 metrów ulicy). Szanse na powodzenie planu są spore – taki wniosek można wysnuć po przeprowadzonej aukcji.

Kto wziął udział w aukcji?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w aukcji wzięło udział 7 firm. Można również dodać, że najniższa oferta wyniosła 3 311 872,27 zł, a najwyższa 7 700 000 zł. Jest to niezwykle ważne, wszak miasto zamierza przeznaczyć 3 918 758,02 zł. Z drugiej strony możemy usłyszeć, że szansa na znalezienie podwykonawcy jest spora. Wypada też odnotować, że obecnie mamy do czynienia z analizą dokumentów pod kątem udziału w postępowaniu. Na ogłoszenie wykonawcy jest jeszcze trochę czasu – wiadomo, że podjęcie decyzji będzie mieć miejsce w ciągu miesiąca.

Warto również podkreślić, że remont będzie skutkować tym, iż powstanie woonerf. Należy przez to rozumieć m.in. wysoki poziom bezpieczeństwa i zadbanie o walory estetyczne. Ważne jest też to, że realizacja planów przełoży się na ograniczenie prędkości – po remoncie maksymalna prędkość ma wynieść 20 km/h.