Wznowienie eksportu i udział w odbudowie Ukrainy?

Sytuacja na Ukrainie to straszny temat i co by nie mówić, nikt z nas nie ma pojęcia, kiedy wojna zostanie zakończona. Niemniej jednak trzeba myśleć o przyszłości, czego dowodem jest podejście polskiego rządu.

Program dla przedsiębiorców

Chodzi o program, którego celem jest powrót eksportu na Ukrainę i pomoc w odbudowie tego kraju. Warte podkreślenia jest również to, że możemy mówić o pierwszym etapie, który polega na stworzeniu bazy firm zainteresowanych działalnością. Osoby chcące działać w przedstawionym zakresie mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie PAIH.

Kolejny etap będzie polegał na rozmowach z firmami, jakie zdecydowały się na przystąpienie do projektu. Chodzi o potrzeby, wyzwania i możliwość współpracy z Ukrainą – liczy się gotowość.

Różne wsparcie

Oczywiście na ten moment trudno mówić o tym, jak miałaby wyglądać pomoc. Na pewno trzeba uwzględnić, że potrzeby są spore. Dość powiedzieć, że największego wsparcia wymaga budownictwo, medycyna, motoryzacja, IT, rolnictwo, sektor spożywczy i sektor maszynowy. Widać wyraźnie, że jest źle.