Łodzki Urząd Wojewódzki wspiera walkę z bezdomnością

Bezdomność to coś, o czym może nie mówi się zbyt często, ale problem występuje. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że problem jest na pewno poważny. Zresztą wystarczy zwrócić uwagę na działanie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – zdecydowano, że walka z bezdomnością wymaga wsparcia.

Pieniądze dla dziewięciu organizacji pozarządowych

Przede wszystkim należy podkreślić, że chodzi o niemal 200 tys. zł. Istotne jest również to, że mowa o wsparciu, które trafiło do dziewięciu organizacji pozarządowych. Jak się można domyślić, możemy mówić o różnych kwotach.

Warto również nawiązać do wykorzystania środków – pieniądze zostaną przeznaczone choćby na środki czystości, ubrania czy opał.

Łódzki Urząd Wojewódzki pamięta o bezdomnych

Wypada także odnotować, że Łódzki Urząd Wojewódzki zawsze pamięta o problemach ludzi bezdomnych. Jeżeli spojrzymy na sprawę pod kątem trzech lat, możemy mówić o pomocy, która wyniosła niemal pół miliona złotych. Można też powiedzieć, że przekazane pieniądze to docenienie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe.